Przeglądy hydrantów - Knopp Serwis Toruń usługi pożarnicze

knopp_gif
MENU
KNOPP SERWIS
Przejdź do treści
menu
tel. 798 415 578

Przeglądy hydrantów

Przeglądy hydrantów wykonujemy zgodnie z zaleceniami
producentów i z normą PN-EN 671-3.
Czynności konserwacyjne i badanie wydajności przeprowadzamy profesjonalnym sprzętem z aktualnym świadectwem wzorcowania
Głównego Urzędu Miar.
Dokładamy starań, aby nasze prace związane z konserwacją i badanie hydrantów nie kolidowały z działalnością obiektu.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 )
„§  10.13. Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej „
Przeglądy techniczne i badanie hydrantów wewnętrznych przeprowadzamy zgodnie z Polską Normą PN-EN 671-3:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym” ,
Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr   109 poz. 719)
„§3.4Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych .
hydrant
skrzynka hydrantowa
Wróć do spisu treści