Przeglądy i remonty gaśnic - Knopp Serwis Toruń usługi pożarnicze

knopp_gif
MENU
KNOPP SERWIS
Przejdź do treści
menu
tel. 798 415 578

Przeglądy i remonty gaśnic

Przeglądy gaśnic realizujemy bezpośrednio u klienta, dostosowując się  do warunków prowadzonej działalności w danym obiekcie.

Remonty gaśnic, jako autoryzowany serwis wykonujemy zgodnie z wytycznymi producenta.
Na czas remontu gaśnic wyposażamy obiekt w gaśnice zastępcze.

Gwarantujemy szybki czas realizacji przy niskich cenach
Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław, Solec Kujawski, Świecie, Chełmno

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 )
„§3.2.Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej "gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.
3.Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”
gaśnice
gaśnica
remont gaśnic
Wróć do spisu treści