Systemy oddymiania - Knopp Serwis Toruń usługi pożarnicze

knopp_gif
MENU
KNOPP SERWIS
Przejdź do treści
menu
tel. 798 415 578

Systemy oddymiania

Dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludności, bardzo duże znaczenie ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz.
Regularne przeglądy i konserwacja systemów oddymiających, szczególnie w zamkniętych klatkach schodowych, zapewniają sprawne odprowadzanie dymu i bezpieczniejszą drogę o ewakuacji.
Posiadamy dużą wiedzę na temat dostępnych na polskim rynku systemów oddymiania oraz doświadczenie w ich naprawach i konserwacji.

Podstawa prawna:
Podstawą prawną w zakresie urządzeń przeciwpożarowych, w tym systemów oddymiania  jest  Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
Wróć do spisu treści